ISSE-hanke

ISSE-hanke (2016-2018) on onnellisesti päättynyt.
Tutustu hankkeen loppuraporttiin (loppuraportti osa 1 ja loppuraportti osa 2 ) ja siihen liittyvään työpajaliitteeseen.

ISSE-hankkeen tavoitteena oli tuoda esiin ITE-taidetta ja ympäristötaidetta toiminnallisin ja yhteisöllisin keinoin Leader-ryhmä Pirityisten toiminta-alueella. Hankkeessa on kunnostettu taidepuistoa Kaustisella Kansantaiteenkeskuksen pihapiirissä sekä järjestetty työpajoja eri puolilla Keski-Pohjanmaata.

Hankkeen vaiheista voi lukea blogistamme.